belediye-atik-yonetimi-ve-covid-19

BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ VE COVID-19

COVID-19 salgını, belediye atık yönetimi uygulamaları ve prosedürleri (çalışanlar için güvenlik ve sağlık önlemleri, atık arıtma gereksinimleri, atık sektörü için koronavirüse ilişkin genel prosedürler) ile ilgili birtakım soruları ortaya çıkarmakta ve zorlukları da beraberinde getirmektedir.

ACR+; üyelerinden gelen talepleri yanıtlamak için, mevcut durumda belediye atıklarını yönetmek için Avrupa genelinde uygulanan farklı sistemler ve çözümler hakkında veri toplamaktadır. Amaç; durumların çeşitlilik arz ettiğini ve ulusal ve yerel kısıtlamaların yanı sıra mevcut araçlara bağlı olduğunun farkında olarak uygulamaları toplamak ve değiştirmektir. Marmara Belediyeler Birliği olarak bu çalışmaları Türkçe'ye çevirerek ekte sunmaktayız.