ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ


NALAS

GÜNEY-DOĞU AVRUPA YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ AĞI NETWORK OF ASSOCIATIONS OF LOCAL AUTHORITIES OF SOUTH-EAST EUROPE (NALAS) /  MAKEDONYA

Marmara Belediyeler Birliği, Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’na (NALAS) 2008 yılından bu yana tam üye bir birliktir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile yakın temas içinde olan NALAS, siyasi olmayan, bağımsız ve çok-kültürlü bir ağdır. Merkezi Makedonya'nın başşehri Üsküp'te bulunan NALAS, bölgede daha iyi yerel yönetim için üyelerinin kapasitelerinin sürekli arttırılması için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine uygun çalışmaktadır. NALAS; Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’nın ulusal yerel yönetim birliklerinden ve MBB'den oluşmaktadır. NALAS, Güney-Doğu Avrupa’dan 13 ülkeden 16 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği 80 milyonluk nüfus ve 9000 yerel yönetimden oluşan çok büyük bir ağdır.

Birlik, 2009 yılının Aralık ayında bu kurumun Asbaşkanlığı elde edilmiş olup, Mayıs 2012-Mayıs 2013 arasında bir yıllık dönem başkanlığını yürütmüştür. Birlik; NALAS bünyesinde faaliyet gösteren Çalışma Gruplarında çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerde aktif olarak yer almaktadır.

NALAS hakkında bilgi için: www.nalas.eu

 OICC

İSLAM BAŞŞEHİRLERİ VE ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI
ORGANISATION OF ISLAMIC CAPITALS AND CITIES (OICC) / SUUDİ ARABİSTAN

Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla Birlik, 2010 yılından bu yana İslam Başşehirleri ve Şehirleri Teşkilatı'na iştirakçi üyedir. İslam Başşehirleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) uluslararası bir yerel yönetim platformu olup, 1980 yılında İslam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) bağlı olarak kurulmuştur. İslam Başşehirleri ve Şehirleri Teşkilatı'nın üyeleri tüm dünya çapında İslam ülkelerinin başşehirlerinden ve şehirlerinden oluşmaktadır. Merkezleri Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde bulunmaktadır. Bu üyelik ile Birlik, Arap ve İslam dünyası ile kurumsal ortaklık kuran ilk Türk yerel yönetim platformu oldu. Ayrıca Birlik bu imtiyazlı ilişkisi ile diğer kurumların da Arap dünyası ile ilişkilerinde diyalog geliştirici unsur oldu.

OICC hakkında bilgi için: www.oicc.org

 TDBB

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
UNION OF TURKISH WORLD MUNICIPALITIES / TÜRKİYE

Birlik, 2010 yılından bu yana Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne tam üyedir. 2003 yılında İstanbul merkezli kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Türkiye, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Makedonya, Irak Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan ülkelerinden üye belediyeleri ve birlikleri bulunmaktadır. Marmara Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliğini geliştirmeyi ve ortak faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.

TDBB hakkında bilgi için: www.tdbb.org.tr

 


ATO

ARAP ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI
ARAB TOWNS ORGANISATION (ATO) / KUVEYT

Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla Birlik, 2010 yılından bu yana Arap Şehirleri Teşkilatı’nda gözlemci üyedir. Arap ve Türk şehirleri arasındaki dostluk ilişkilerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla Arap Şehirleri Teşkilatı (ATO) ile Marmara Belediyeler Birliği arasında 11.01.1982 tarihinde Cidde şehrinde “Dostluk ve İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu Sözleşme; planlama, organizasyon, şehir yönetimi, toplu konut vb. alanları kapsamaktadır.

Arap Şehirleri Teşkilatı, Arap dünyasındaki belediye hizmetleri ve kentsel hizmetler üzerine uzmanlaşmış, bölgesel bir kuruluştur. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Irak, Kuveyt, Fas, Yemen, Tunus, Suriye, Filistin, Katar, Lübnan, Libya, Mısır gibi ülkelerden üyeleri vardır. Kuruluş, Birleşmiş Milletler ve onun çeşitli kuruluşları, Avrupa Konseyi ve onun çeşitli kuruluşları nezdinde gözlemci statüsüne sahiptir.

ATO hakkında bilgi için: www.ato.net

 

UCLG-MEWA

BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI
UNITED CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS MIDDLE EAST AND WEST ASIA REGIONAL SECTION / TÜRKİYE

Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla Birlik, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG-MEWA) yerel yönetim statüsünde üyedir.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, bölgede bulunan yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak, demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmayı hedeflemektedir.

UCLG-MEWA hakkında bilgi için: www.uclg-mewa.org


KTBB

KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB)
NORTHERN CYPRUS TURKISH MUNICIPALITIES UNION / KKTC

Marmara Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında, 1984 yılında başlamış olan işbirliğinin, daha etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi, ortak faaliyet ve girişimlerde bulunulması amacıyla, 4 Mart 2004 tarihinde MBB ve KTBB arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren KTBB Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tüm MBB Meclisi toplantılarına düzenli olarak davet edilmektedir. Ayrıca, protokol kapsamında oluşturulan MBB-KTBB Ortak Kurulu da, belirli dönemlerde gerek Türkiye’de ve gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplanmaktadır.

KTBB hakkında bilgi için: www.ktbb.org

 APLA

FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ
ASSOCIATION OF PALESTINIAN LOCAL AUTHORITIES (APLA) / FİLİSTİN

Marmara Belediyeler Birliği ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 26 Ekim 2009 tarihinde Bursa/Türkiye'de işbirliği protokolünü imzalamıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde Filistinli yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve kardeş şehir ilişkiler geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

APLA hakkında bilgi için: http://www.apla-pal.org/index.php?langid=2AL-FAYHAA BELEDİYELER BİRLİĞİ
AL FAYHAA UNION OF MUNICIPALITIES / LÜBNAN

Marmara Belediyeler Birliği ile Lübnan Al-Fayhaa Belediyeler Birliği arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 13 Aralık 2010 tarihinde Trablus/Lübnan'da İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde Lübnanlı yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve kardeş şehir ilişkiler geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

Al-Fayhaa hakkında bilgi için: http://www.urbcomfayhaa.gov.lb/Eindex.htm

 MOLDOVA YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ
THE CONGRESS OF LOCAL AUTHORITIES FROM MOLDOVA (CALM) / MOLDOVA

Marmara Belediyeler Birliği ile Moldova Yerel Yönetimler Kongresi arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul/Türkiye'de İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

CALM hakkında bilgi için: http://calm.md/

 AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE GENERAL FOR ENERGY OF THE EUROPEAN COMMISSION / BELÇİKA

Marmara Belediyeler Birliği ile Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü arasında 24 Şubat 2011 tarihinde, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının hazırlanması, benimsenmesi ve uygulanması gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmede belediyelere destek ve rehber olunması ile ilgili konuları içeren Destekleyici Kurum Anlaşması Saraybosna/Bosna Hersek’te imzalanmıştır.

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü hakkında bilgi için:

http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm

 ÇİN ULUSLARARASI DOSTLUK ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ
THE CHINA INTERNATIONAL FRIENDSHİP CITIES ASSOCIATION (CIFCA) / ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Marmara Belediyeler Birliği ile Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 22 Eylül 2011 tarihinde Pekin/Çin 'de İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde Çinli yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği hakkında bilgi için:

http://english.cifca.org.cn/Introduction.aspx?id=49