ULUSLARARASI MAKALELER - AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

   
 • GÜNEY-DOĞU AVRUPA YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ AĞI (NALAS)


   NALAS

   GÜNEY-DOĞU AVRUPA YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ AĞI

   Marmara Belediyeler Birliği, Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’na (NALAS) 2008 yılından bu yana tam üye bir birliktir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile yakın temas içinde olan NALAS, siyasi olmayan, bağımsız ve çok-kültürlü bir ağdır. Merkezi Makedonya'nın başşehri Üsküp'te bulunan NALAS, bölgede daha iyi yerel yönetim için üyelerinin kapasitelerinin sürekli arttırılması için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine uygun çalışmaktadır. NALAS; Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’nın ulusal yerel yönetim birliklerinden ve MBB'den oluşmaktadır. NALAS, Güney-Doğu Avrupa’dan 13 ülkeden 16 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği 80 milyonluk nüfus ve 9000 yerel yönetimden oluşan çok büyük bir ağdır.

   Birlik, 2009 yılının Aralık ayında bu kurumun Asbaşkanlığı elde edilmiş olup, Mayıs 2012-Mayıs 2013 arasında bir yıllık dönem başkanlığını yürütmüştür. Birlik; NALAS bünyesinde faaliyet gösteren Çalışma Gruplarında çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerde aktif olarak yer almaktadır.

   NALAS hakkında bilgi için: www.nalas.eu

 •  
 • İSLAM BAŞŞEHİRLERİ VE ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI (OICC)   OICC

   İSLAM BAŞŞEHİRLERİ VE ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI

   Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla Birlik, 2010 yılından bu yana İslam Başşehirleri ve Şehirleri Teşkilatı'na iştirakçi üyedir. İslam Başşehirleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) uluslararası bir yerel yönetim platformu olup, 1980 yılında İslam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) bağlı olarak kurulmuştur. İslam Başşehirleri ve Şehirleri Teşkilatı'nın üyeleri tüm dünya çapında İslam ülkelerinin başşehirlerinden ve şehirlerinden oluşmaktadır. Merkezleri Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde bulunmaktadır. Bu üyelik ile Birlik, Arap ve İslam dünyası ile kurumsal ortaklık kuran ilk Türk yerel yönetim platformu oldu. Ayrıca Birlik bu imtiyazlı ilişkisi ile diğer kurumların da Arap dünyası ile ilişkilerinde diyalog geliştirici unsur oldu.

   OICC hakkında bilgi için: www.oicc.org

    

 •  
 • TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB)   TDBB

   TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

   Birlik, 2010 yılından bu yana Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne tam üyedir. 2003 yılında İstanbul merkezli kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Türkiye, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Makedonya, Irak Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan ülkelerinden üye belediyeleri ve birlikleri bulunmaktadır. Marmara Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliğini geliştirmeyi ve ortak faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.

   TDBB hakkında bilgi için: www.tdbb.org.tr

    

 •  
 • ARAP ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI (ATO)


   ATO

   ARAP ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI

   Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla Birlik, 2010 yılından bu yana Arap Şehirleri Teşkilatı’nda gözlemci üyedir. Arap ve Türk şehirleri arasındaki dostluk ilişkilerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla Arap Şehirleri Teşkilatı (ATO) ile Marmara Belediyeler Birliği arasında 11.01.1982 tarihinde Cidde şehrinde “Dostluk ve İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu Sözleşme; planlama, organizasyon, şehir yönetimi, toplu konut vb. alanları kapsamaktadır.

   Arap Şehirleri Teşkilatı, Arap dünyasındaki belediye hizmetleri ve kentsel hizmetler üzerine uzmanlaşmış, bölgesel bir kuruluştur. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Irak, Kuveyt, Fas, Yemen, Tunus, Suriye, Filistin, Katar, Lübnan, Libya, Mısır gibi ülkelerden üyeleri vardır. Kuruluş, Birleşmiş Milletler ve onun çeşitli kuruluşları, Avrupa Konseyi ve onun çeşitli kuruluşları nezdinde gözlemci statüsüne sahiptir.

   ATO hakkında bilgi için: www.ato.net

    

 •  
 • BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI

   UCLG-MEWA

   BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI

   Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla Birlik, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG-MEWA) yerel yönetim statüsünde üyedir.

   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, bölgede bulunan yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak, demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmayı hedeflemektedir.

   UCLG-MEWA hakkında bilgi için: www.uclg-mewa.org

 •  
 • KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB)

   KTBB

   KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ

   Marmara Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında, 1984 yılında başlamış olan işbirliğinin, daha etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi, ortak faaliyet ve girişimlerde bulunulması amacıyla, 4 Mart 2004 tarihinde MBB ve KTBB arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren KTBB Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tüm MBB Meclisi toplantılarına düzenli olarak davet edilmektedir. Ayrıca, protokol kapsamında oluşturulan MBB-KTBB Ortak Kurulu da, belirli dönemlerde gerek Türkiye’de ve gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplanmaktadır.

   KTBB hakkında bilgi için: www.ktbb.org

    

 •  
 • FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ (APLA)   APLA

   FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ

   Marmara Belediyeler Birliği ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 26 Ekim 2009 tarihinde Bursa/Türkiye'de işbirliği protokolünü imzalamıştır.

   İmzalanan protokol çerçevesinde Filistinli yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve kardeş şehir ilişkiler geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

 •  
 • AL-FAYHAA BELEDİYELER BİRLİĞİ   AL-FAYHAA BELEDİYELER BİRLİĞİ

   Marmara Belediyeler Birliği ile Lübnan Al-Fayhaa Belediyeler Birliği arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 13 Aralık 2010 tarihinde Trablus/Lübnan'da İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

   İmzalanan protokol çerçevesinde Lübnanlı yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve kardeş şehir ilişkiler geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

   Al-Fayhaa hakkında bilgi için: http://www.urbcomfayhaa.gov.lb/Eindex.htm

    

 •  
 • MOLDOVA YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ   MOLDOVA YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ (CALM)

   Marmara Belediyeler Birliği ile Moldova Yerel Yönetimler Kongresi arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul/Türkiye'de İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

   İmzalanan protokol çerçevesinde yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

   CALM hakkında bilgi için:: http://calm.md/

    

 •  
 • AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

   Marmara Belediyeler Birliği ile Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü arasında 24 Şubat 2011 tarihinde, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının hazırlanması, benimsenmesi ve uygulanması gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmede belediyelere destek ve rehber olunması ile ilgili konuları içeren Destekleyici Kurum Anlaşması Saraybosna/Bosna Hersek’te imzalanmıştır.

   Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü hakkında bilgi için:

   http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm

    

 •  
 • ÇİN ULUSLARARASI DOSTLUK ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ   ÇİN ULUSLARARASI DOSTLUK ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ (CIFCA)

   Marmara Belediyeler Birliği ile Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 22 Eylül 2011 tarihinde Pekin/Çin 'de İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde Çinli yerel yönetim temsilcilerinin üyemiz olan muadilleriyle işbirliği ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

   Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği hakkında bilgi için:

   http://english.cifca.org.cn/Introduction.aspx?id=49

YEREL YÖNETİMLER VERİ TABANI

  YEREL YÖNETİMLER VERİ TABANI

MBB KARDEŞ ŞEHİRLER VERİ TABANI

   
 • NEDEN MBB KARDEŞ ŞEHİRLER VERİ TABANI?

   Birliğimize üye belediyelerin yurtdışındaki yerel yönetimler ve birlikleri ile ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişmesine destek vermek ve bu alanda koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla, birliğimiz bünyesinde Uluslararası İşbirliği Merkezi kurulmuştur.

   Üye belediyelerimizin; yurtdışı ülkelerdeki yerel yönetimlerle mevcut olan kardeş şehir ilişkileri, iyi niyet ve işbirliği protokolleri ve kardeş şehir ilişkisi içerisinde bulunulan şehirlere dair koordinasyonun sağlanması ve çok taraflı ilişkilerin verimli yürütülebilmesi bakımından, bu arama bölümü oluşturulmuştur.

   Oluşturulan bu arama bölümü aracılığıyla üye belediyelerimizin yurtdışı ilişkilerine dair bilgiler Birliğimize iletildiği takdirde bu bölüme eklenecek ve elektronik ortamda ilgililer tarafından kolaylıkla görüntülenecektir.
 •  
 • KARDEŞ ŞEHİRCİLİĞİN TARİHÇESİ

   Kardeş Şehir (Sister City) kavramı 1950’lerden itibaren ABD’nin kendi şehirleri ile dünyanın geri kalan ülkelerindeki şehirler arasında barış ve karşılıklı anlayışın gelişmesi için ortaya çıkmıştır. Avrupa’da da aynı tarihlerde ve benzer şekilde özellikle Fransız ve Alman şehirleri arasında dostluğun geliştirilmesi amacıyla “Twinning” adı verilen eşleştirme veya kardeşlik ilişkileri kurulmaya başlanmıştır. Zaman ilerledikçe yerel yönetimlerin desentralizasyon sonucu kurumsal gelişimlerini tamamlamalarıyla kardeş şehir ilişkileri daha çok kültürel, ekonomik ve ticari boyutuyla öne çıkmaya başlamıştır.

   Özellikle Batı ülkeleri, kardeş şehirlerine yerel ticaret ve sanayi odaları ile STK’larını örgütleyerek ticaret ve kültür gezileri düzenlemektedirler (Ör. Barselona İş Köprüsü, Berlin-İstanbul Kent Partnerliği’nin 20. Yıl-dönümü). Buradaki temel mantık, kültürel olarak bağları geliştirirken kendi şehirlerdeki işadamlarının kardeş şehirlerde iş imkânlarını artırmaktır. Uluslararası ticarette en önemli hususlardan biri güvendir. Belediye Başkanlarının eşlik ettiği heyetler, bu bağlamda beraberlerindeki işadamlarını daha güçlü bir biçimde temsil etmekte ve güvenilirliği artırmaktadır (Ör. Houston-Monterrey ticari işbirliği). Kardeş şehir ilişkilerinin dış ekonomik ilişkilerle birlikte düşünülmesine Kyoto Belediyesi’nin liderlik ettiği ve Doğu Asya ve Avustralya’dan şehirleri (Bangkok, Bombay, Cakarta, Hong Kong, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seul, Singapur, Şanghay, Tianjin) içeren Business Partner Cities Network (BPC) de örnek gösterilebilir.

   Bu noktada gelişmiş ülkelerin şehirlerinde kardeş şehir ilişkilerini yürüten uluslararası ilişkilerden sorumlu belediye birimi, yerel ticaret ve sanayi odası ile işadamları dernekleri ile sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmektedir. Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için ise yerel kültürel topluluklar, STK’lar vb. kurum ve kuruluşlar ile tanışılarak gereken zamanlarda hızlı bir biçimde organize olabilmek için sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirilmesi gereklidir.

   Amerikan şehirleri, kardeş şehir ilişkisi kurulması için Sister Cities International’e (SCI) üye olmanızı isteyebilirler. Zira ABD şehirleri ile diğer dünya şehirleri arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin koordinasyonundan SCI sorumludur. Amerikan şehirleri ve Alman şehirleri, kardeş şehir ilişkilerini sağlam temellere oturtmak için tamamen gönüllülük esasına göre işleyen kardeş şehir dernekleri kurarlar (Ör. Houston-İstanbul Sister City Association, Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-İstanbul). Şu an dilimizde kullanılmakta olan “Kardeş Şehir” ifadesi aslen ABD orijinli “Sister City” ifadesinden çevrilmiş olup Avrupa’da şehirler daha çok “Twin City” veya “Partner City” gibi ifadeleri tercih etmektedirler. Bir Avrupa şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulacağı zaman özellikle süreli bir işbirliği mi yoksa kalıcı bir kardeş şehir ilişkisi mi kurulacağı konusunda yanlış anlaşmalara mahal vermemek için anlaşma metninde “Sister City” ifadesinin net bir biçimde yer almasında büyük fayda görülmektedir.
 •  
 • KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KRİTERLERİ

   İçerik Güncelleniyor.
 •  
 • MBB'NİN DÜNYA'DAKİ KARDEŞ ŞEHİRLERİ

   İçerik Güncelleniyor.
 •  
 • DÜNYADAKİ ŞEHİRLERİN MBB ÜYESİ KARDEŞLERİ

   İçerik Güncelleniyor.
 •