Marmara Eğitim Organizasyon

Marmara Eğitim ve Organizasyon Şirketi, MBB’nin iştiraki olarak 1985 yılında kurulmuştur. 
Şirket ana sözleşmesi ve MBB'nin mevcut faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Eğitim programları organize etmek,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, 
- Hukuk ve finansal konular başta olmak üzere üye belediyelere danışmanlık hizmeti vermek