MBB'ye Üyelik Rehberi

ÜYELİK SÜRECİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

1) Üye olmak isteyen Belediye, yapacağı ilk meclis toplantısında, Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olunması hakkında teklifi gündeme alarak Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olmaya karar verir. 

2) Alınan Meclis kararında "Birlik tüzüğünün kabul edildiği" belirtilir ve seçilen meclis üyelerinin isimleri yazılır. 

3) Bahse konu Meclis Kararı Marmara Belediyeler Birliği'ne üst yazı ile bildirilir (Posta Adresi: Ragıp Gümüşpala Cad. Sarıdemir Mah. No: 10 Eminönü 34134 Fatih – İstanbul <> Telefon: 0212 402 19 00)

4) Marmara Belediyeler Birliği, yapacağı meclis toplantısında üyelik talebini gündeme alarak kabul eder ve üyelik başlar. 

5) Marmara Belediyeler Birliği, üyeliğin başladığını ilgili belediyeye bildirir.

İlgili Belgeler:

MBB Tüzüğü 
Örnek Meclis Kararı