YEREL YÖNETİM AKADEMİSİ

Yerel yönetim alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı, daha çok uygulamaya dönük bir akademi olarak tasarlanan Yerel Yönetim Akademisi (YYA) ile, dört, sekiz ve oniki hafta sürecek eğitim programlarının belli bir disiplin ile verilerek sonunda sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir.