KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZLERİ PLATFORMU

Kütüphanecilik ve kütüphane yönetimi alanındaki gelişmeleri değerlendirmek, mahalli idarelere ait kütüphanelerin sayısal verileri, niteliği, sorunları, çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak; dünyadaki iyi uygulamaları takip etmek; kütüphanecilere yönelik özel eğitim planlamaları yapmak ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu kurulmuştur.