MUSTAFA KABİL

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Bütçe ve Denetim Müdürlüğünde çalıştı. Marmara Belediyeler Birliği'nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.