YEREL DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yerel Diplomasi ve Uluslararası İşbirliği Platformu; Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyeler ile yurt içi ve yurt dışındaki yerel yönetimler ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliği ve ortak anlayışın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, deneyim paylaşımına zemin hazırlamak,
insanlığın ortak geleceğine yönelik prensip ve uygulamalara katkıda bulunmak, yerel diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılmasını teşvik etmek ve koordinasyon sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bölgesel bir yaklaşım çerçevesinde düzenlenen ve MBB üyesi belediyelerin uluslararası ilişkilerden sorumlu personelinin katıldığı toplantılarda, belediyelerin dış ilişkileri ile ilgili çeşitli konular ele alınmaktadır. Ayrıca, “uluslararası mali kaynaklara erişim”, “proje yönetimi”, “AB müktesebatı”, “şehirler diplomasisi”, “protokol”, “marka şehirler”, “uluslararası kuruluşlar”, “kardeş şehir ilişkileri” ve benzeri konularda konunun uzmanları davet edilerek seminerler verilmektedir.