ŞEHİR POLİTİKALARI MERKEZİ

Şehre ilişkin tartışmalar, tartışma düzeyi farklılık arz etse de her zaman yapılmaktadır. Fakat bunlar ya ideolojik

tercihlerin gölgesinde devam etmekte ve dar alanlara sıkışmakta ya da uzun ömürlü olamamaktadır.

Diğer taraftan çok sayıda yetenekli araştırmacı gerekli kaynağı bulamadığı için araştırma yapamamakta veya

araştırmasını kısıtlamak zorunda kalmaktadır.


Şehir Politikaları Merkezimiz (ŞPM), bir taraftan şehir ve yerel yönetimler konusundaki bilimsel araştırmaları

desteklemek diğer taraftan gerek yayınlayacağı dergi gerek atölye çalışmaları ve tartışma platformları ile iddialı

bir başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır.


Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde,  yerel yönetim alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans

doktora tezleri ile araştırma projelerinin desteklenmesi, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma

yaptırılması, raporlar hazırlatılması ve gerektiğinde yayınlanması planlanmaktadır.