Hakkımızda

Marmara Denizi’ne ve Boğazlara kıyısı olan 45 belediye, demokratik yerel yönetim düşüncesinin yerleşmesi, merkez-yerel ilişkilerinin demokratik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi, yerel yönetimlerin inisiyatif alanının genişlemesi ve başta Marmara Denizi'nin kirliliği olmak üzere, çevre sorunlarına çözümler bulunması amacı ile 1973 yılında bir araya gelerek ortak hareket etme kararı almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 7. Faslı (133-148. maddeleri) çerçevesinde “birlik” kurulması kararlaştırılmıştır. Marmara Belediyeler Birliği, 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra, 25 Nisan 1975 tarihinde “Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği” adıyla kurulmuştur. Birliğin merkezi, başlangıçta İzmit olarak kabul edilmiş; 25 Mayıs 1977 tarihinde yapılan Birlik Genel Kurulu kararı ile İstanbul’a taşınmıştır. Birliğin adı 30 Nisan 2009 tarihinde “Marmara Belediyeler Birliği” olarak değiştirilmiştir. 

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.

MBB, kuruluşundan bu yana, değişik siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında ve belediyeler arasında işbirliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. Eğitim, danışmanlık, yerel yönetim kütüphanesi, yerel diplomasi, dergi ve kitap yayını, bilimsel etkinlikler, koordinasyon ve işbirliği, göç ve uyum çalışmaları, çevre, kurumsal kapasite geliştirme ve şehir gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmaya, devam etmektedir.

MBB, 6’sı Büyükşehir olmak üzere toplamda 13 ilde faaliyet göstermektedir. Bunlar: Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dır.

MBB Broşürü'ne ulaşmak için tıklayınız

KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE MBB BAŞKANLARI
ADI SOYADI GÖREV DÖNEMİ
Tahir BÜYÜKAKIN 2019-
Mevlüt UYSAL 2017-2019
Recep ALTEPE 2009-2017
Kadir TOPBAŞ 2004-2009
Hasan AKGÜN 2002-2004
Ahmet BAHADIRLI 1999-2002
Sefa SİRMEN 1996-1999
Sami GÖKDENİZ 1995-1996
Ali Talip ÖZDEMİR 1994-1995
Nurettin SÖZEN 1989-1994
Bedrettin DALAN 1984-1989
Mehmet Ali BÜKLÜ 1980-1980
Reşat TABAK 1978-1980
Ahmet İSVAN 1977-1977
Erol KÖSE 1975-1977
Ahmet ENÖN (Kurucu) 1973-1975


KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE  MBB GENEL SEKRETERLERİ
ADI SOYADI BAŞLAYIŞI AYRILIŞI
M. Cemil ARSLAN 19.02.2014  
Züver ÇETİNKAYA 16.04.2012 17.02.2014
Recep BOZLAĞAN 20.02.2007 16.04.2012
Halil ÜNLÜ 2003 2007
Fikret TOKSÖZ 1992 2002
Devlet ÖZTÜRE 1990 1992
Halil ÜNLÜ 1980 1990
Selahattin YILDIRIM 1977 1980
Avni ÖZTÜRE 1975 1977