Encümen

Birlik Encümeni, Birlik Meclisi’nin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine yenisi seçilir. Birlik Başkanı, Encümen’in de başkanıdır. Başkan’ın bulunmadığı hallerde, görevlendireceği Encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. Birlik Encümeni, en geç ayda bir kez toplanır. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin birlik Encümen üyeliği de sona erer. Birlik Encümeni, Birliğin yürütme ve danışma organı olup, Birlik Ana Tüzüğü ve Birlik Meclisi kararları doğrultusunda, uygulamaya dönük kararlar alır, yıllık çalışma programının ve bütçenin uygulanmasını gözetir.(Birlik Tüzüğü, Madde 18, 19, 20)

                                         Encümen Üyeleri
MEVLÜT UYSAL                    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
SELİM YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı
LOKMAN ÇAĞIRICI Bağcılar Belediye Başkanı
DR. HASAN AKGÜN Büyükçekmece Belediye Başkanı
ŞÜKRÜ KARABACAK Darıca Belediye Başkanı
EMİN HALEBAK Lüleburgaz Belediye Başkanı
NEŞET ÇAĞLAYAN Orhangazi Belediye Başkanı