Encümen

Birlik Encümeni, Birlik Meclisi’nin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine yenisi seçilir. Birlik Başkanı, Encümen’in de başkanıdır. Başkan’ın bulunmadığı hallerde, görevlendireceği Encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. Birlik Encümeni, en geç ayda bir kez toplanır. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin birlik Encümen üyeliği de sona erer. Birlik Encümeni, Birliğin yürütme ve danışma organı olup, Birlik Ana Tüzüğü ve Birlik Meclisi kararları doğrultusunda, uygulamaya dönük kararlar alır, yıllık çalışma programının ve bütçenin uygulanmasını gözetir.(Birlik Tüzüğü, Madde 18, 19, 20)

ENCÜMEN ÜYELERİ
TAHİR BÜYÜKAKIN                      Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı   
ALİNUR AKTAŞ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
YÜCEL YILMAZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
EKREM YÜCE Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
RECEP GÜRKAN Edirne Belediye Başkanı
LOKMAN ÇAĞIRICI Bağcılar Belediye Başkanı
HASAN AKGÜN Büyükçekmece Belediye Başkanı
AHMET SARIKURT Çorlu Belediye Başkanı