Çevre

1975 yılında, öncelikli olarak deniz kirliliği olmak üzere çevre kirliliklerini kontrol altına almak üzere kurulan Marmara Belediyeler Birliği, kuruluş felsefesiyle uyumlu olarak faaliyetlerini bünyesinde sürdürmektedir.

MBB; çevre koruma ve kontrolü faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren belediyelerimize; eğitim programlarıyla, gerek çevre temalı teknik temas ve tanıtım programlarıyla, gerekse de çok taraflı işbirlikleriyle destek olmaktadır. Çevre yönetimi alanında yürütülen çalışmalar; çevre politikaları, çevre bilimleri ve teknolojileri ile enerji verimliliği alanlarında yoğunlaşmaktadır.   

Çevre Politikaları: Yerel demokrasinin en kilit aktörleri konumunda olan belediyeler ile merkezi idareler arasında bir köprü vazifesi ile yerel çevre politikalarını ve çevre yönetim stratejilerinin merkezi yönetime ulaştırılması MBB açısından önem arz etmektedir. Belediyeleri doğrudan ilgilendiren mevzuat ile ilgili konuların gerekli görüş ve önerilere de yer verilerek değerlendirilmesi, bu sayede belediyelerin yasal düzenlemelerin içerisinde aktif yer alması sağlanmaktadır.

Çevre Bilimleri ve Teknolojileri: Yoğun ar-ge ve inovasyon girişimleri ile sürekli gelişim halinde bulunan çevre teknolojilerinin, MBB tarafından belediyelerin dikkatlerine sunulması, bunun yanında çevre bilimlerinde yaşanan güncel gelişmeler kapsamda tanıtım faaliyetleri, fuar ve çeşitli bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi belediyelerin sunduğu hizmetlerin niteliğini arttırmaktadır.

Enerji Verimliliği: Belediye hizmetleri yoğun bir enerji kullanımını gerektirdiğinden, etkin bir şekilde yönetilmeli ve verimlilik sağlanmalıdır.  Belediyelerin gerek enerji verimliliğini gündemlerine almasının yanında enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmesi de çok önemlidir. Bu konuda etüt ve değerlendirmelerin yapılması, enerji eylem planlarının oluşturulması ve diğer projeksiyonların geliştirilmesi aşamasında MBB teknik olarak belediyelerle işbirliği içerisinden bulunmaktadır.