Akıllı Belediyecilik Zirvesi

Belediyeler halka en yakın ve halkın yaşamını doğrudan etkileyen kurumlardır. Hızlı, etkili, verimli, kaliteli ve saydam bir hizmet sunumu; kamu sektörü ve özel sektörün bilgi ve birikiminin uygun araçlarla birlikte kamu hizmetine sunulması ile mümkündür. Bunun için de öncelikle altyapıdan ulaşıma, çevre çalışmalarından konut yapımına, veri güvenliğinden enerji yönetime, insan kaynakları yönetiminden mali yönetime kadar sürdürülebilir bir yapının kurulması gerekir. Akıllı Belediyecilik Zirvesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi için başta teknolojik gelişmeler olmak üzere yeni araç ve uygulamalardan azami düzeyde fayda üretilmesi adına belediyeler, ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği özel bir etkinliktir. Detaylı bilgilere www.abz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz;