2017-yili-lisansustu-tez-destek-programi

2017 YILI LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK PROGRAMI

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde 2017 yılı itibari ile MBB üyesi illerde faaliyet gösteren üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören ve tez aşamasına geçen öğrenciler için destek programı oluşturmuştur. Destek programı MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmaktadır.

Destek programı ile ilgili temel bilgiler aşağıdaki yer almaktadır:

1. Tez konusu yerel yönetim veya şehircilik ile ilgili olmalıdır.

2. 6 adet Doktora ve 5 adet Yüksek Lisans tezi desteklenecektir.

3. Destek miktarı her bir doktora tezi için 12,500 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 5,000 ₺ olarak         belirlenmiştir.

4. Başvuru doğrudan MBB’ye, ekteki form eksiksiz bir şekilde doldurularak yapılmalıdır.

5. Başvuruların word dosyası olarak bilimseldestek@marmara.gov.tr adresine gönderilmesi               gerekmektedir.*

6. Son başvuru tarihi 3 Şubat 2017 olarak belirlenmiştir.

7. Başvuruların nihai değerlendirmesi MBB Encümeni tarafından yapılacaktır.

8. Sonuçlar www.marmara.gov.tr web sitemizden duyurulacaktır.

9. Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.